Tjänster

Nummertavla före och efter konservering.
Nummertavla före och efter konservering.

Företaget erbjuder i första hand följande tjänster:

  • Konservering av måleri på trä, puts, duk etc.
  • Konservering av papperstapeter.
  • Konservering och komplettering av förgyllningar.
  • Lagning av mindre skador på träföremål.
  • Lagning av glas- och keramikföremål.
  • Stöldskyddsanordningar för kulturföremål.
  • Konserveringsprogram, projektering, kostnadsberäkning, rådgivning.
  • Klimatmätning.
  • Skadeinventering, vård- och underhållsplaner, dokumentation.
  • Rådgivning för skyddsintäckning av inventarier vid restaureringar.